Az Ön kosara üres

Hagyja, hogy otthona kifejezze egyéniségét
Vegye körül magát szépséggel'

Nem tudja, hogyan kezdje el?

Tekintse meg promócióinkat

Menü

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://www.dekoria.hu/ - hatályos ettől a naptól: 2021-04-13

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: ANIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 28. Fszt. 11.

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 28. Fszt. 11.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg.18-06-106057

Adószám: 21319860-2-18

Képviselő: Turtóczki Attila ügyvezető

Telefonszám: +36-70/458-3180

Itt is elér bennünket: 36-94/460-049

E-mail: [email protected]

Honlap: https://www.dekoria.hu/

Bankszámlaszám: 10400968-49555348-48561003

IBAN: HU96 1040 0968 4955 5348 4856 1003

SWIFT kód: OKHBHUHB

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-117700/2017

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Beyond.pl Sp. z o.o. (Beyond.pl)

Székhely: 61-248 Poznań ul. A. Kręglewskiego 11 Lengyelország

Elérhetőség: +48 61 667 48 90, [email protected]

Weboldal: https://www.beyond.pl/

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

 A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről