Az Ön kosara üres

Hagyja, hogy otthona kifejezze egyéniségét
Vegye körül magát szépséggel'

Nem tudja, hogyan kezdje el?

Tekintse meg promócióinkat

Menü
 Üdvözöljük a Dekoria áruházban!

Elállási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási / Felmondási tájékoztató

Elállási / Felmondási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet értelmében Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a terméket átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi e-mail címre: [email protected]

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás / felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvétes fizetés esetén Önnek kötelessége az Önnek járó pénz visszautalásához bankszámlaszámot megadni. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt sérülésmentesen visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a következő címre: ANIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9700 Szombathely, Semmelweis u. 28. Fszt. 11.Telefon: +36-94/460-049 Mobil: +36-70/458-3183 E-mail: [email protected] A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét azonnal biztosítjuk. A sérülésekről és a tartalomhiányról a csomag kézbesítésekor az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvet kel készíteni. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget nem tudunk vállalni.

A Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (ide tartoznak a méretre levágott méteráru termékek*), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó. Ilyen termékek a méteráru anyagok, melyeket a Vásárló kívánsága szerint méretre vágunk; a méretre készített függönyök és egyéb lakásdekorációs anyagok. az IKEA kanapékra és székekre készített huzatok.

Szeretnénk Önt informálni, hogy az IKEA modellekre készült kanapé és székhuzatok és az egyéb méretre készített termékek az elállási jogból ki vannak zárva, ezeket nem lehet visszaküldeni a törvény szerint. Mielőtt megrendeli a terméket, javasoljuk, hogy rendeljen ingyenesen dekor anyag mintát a könnyebb és biztosabb választás érdekében.


Felhívjuk figyelmét, hogy a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet 29. § (1) i. pontja értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát “lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta”. Kérjük, amennyiben elállási jogával élni kíván, ezen rendelkezést vegye figyelembe!